Specma Mobile Service

Det är inte alltid det räcker med att ha sin verksamhet på en adress i kundens närhet när servicebehovet uppstår, utan ibland krävs reparationer på plats hos kunden – i skogen, på vägen eller i kundens lokaler.

Vi kallar tjänsten kort och gott Mobile Service och med det avser vi återförsäljare, oavsett om du är en Partner, ett Service Center eller ett Technology Center, som erbjuder slangproduktion i fält.

Du rapporterar din kapacitet, exempelvis för fältproduktion av slangar upp till 1”, samt om du erbjuder jour eller ej. Vi kopplar dina uppgifter till vår centrala jourtjänst på telefon 020-527 500. Kunden kan då alltid komma i kontakt med den servicebuss som för stunden befinner sig närmast.