Specma Technology Center

Ett Specma Technology Center är en etablerad industriservice-aktör inom sin region. Ett Technology Center har en djupare förståelse för hydraulik, erbjuder teknisk rådgivning och konsultation samt designar, konstruerar och tillverkar hydraulaggregat på beställning från sina kunder. Ett Technology Center kan även installera och driftsätta hydrauliska system, samt utföra MRO-tjänster, fältservice och annan industriservice, exempelvis oljeanalyser och filterbyten. Vi ser gärna att ett Technology Center är certifierat enligt ISO 9001 & 14001, alternativt arbetar systematiskt med ständiga förbättringar gällande miljö- och kvalitetsfrågor.

Utöver vad vi kräver av ett Specma Service Center, kräver vi av dig som Specma Technology Center att du:

  • Har verkstad för produktion av hydraulaggregat samt reparation av hydrauliska komponenter.
  • Erbjuder hydraulisk konsultation och konstruktion
  • Erbjuder MRO-tjänster

Som Specma Technology Center kan du räkna med att få:

  • Årliga affärsutvecklingsmöten
  • Dedikerad hydraultekniker
  • MRO-koordinering
  • Inbjudan till kostnadsfria produkt- och teknikutbildningar